Władze

Władzami Stowarzyszenia są:

  • Walne Zebranie

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Jest ono zwoływane jest przez Zarząd przynajmniej raz w roku. Na nim wybierane są pozostałe władze Stowarzyszenia – Zarząd oraz Komisja Rewizyjna, jak również zatwierdzane są sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia za ubiegły rok oraz sprawozdanie finansowe.

  • Zarząd

Zarząd składa się z 5 osób, spośród których na pierwszym posiedzeniu wybiera Prezesa Zarządu zwanego Dowódcą Jednostki, Wiceprezesa Zarządu zwanego Zastępcą Dowódcy Jednostki, Szefa Biura, Szefa Zespołu Wsparcia, a także Szefa Zespołu Operacyjnego.

  • Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków. Jej głównym zadaniem jest zatwierdzenie Sprawozdania finansowego przygotowanego przez Zarząd przed jego przedstawieniem podczas Walnego Zebrania.

Kadencja wszystkich wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 1 rok.