Składki Członkowskie

Członkowie czynni płacą co miesiąc składkę w wysokości 10 zł. W ramach tej składki prowadzone są wszystkie zajęcia Kursu Szkolenia Unitarnego i Zaawansowanego, oraz inne przedsięwzięcia szkoleniowe organizowane przez Stowarzyszenie. Wyjątek stanowią koszty dodatkowe takie jak koszt amunicji, koszty przejazdu na ćwiczenia weekendowe itp.

Członkowie współdziałający mogą zadeklarować wysokość oraz częstotliwość opłacania składek według własnego uznania. Najczęściej jest to kwota zbliżona do sumy rocznej składek członków czynnych, czyli w granicach do 100-120 zł.

 

Jak i kiedy opłacić składki?

Składki członkowskie możesz opłacić przelewem na konto Stowarzyszenia:

Odbiorca: Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź

Nr konta bankowego: 87 2030 0045 1110 0000 0273 4230

Tytułem: Składki <MIESIĄC> <ROK> <NAZWISKO> na cele statutowe.

przykład: Składki LUTY 2020 KOWALSKI na cele statutowe

lub gotówką podczas każdych zajęć. Jeśli masz taką możliwość możesz zapłacić składki za cały rok kalendarzowy z góry lub na bieżąco za każdy miesiąc działalności w Stowarzyszeniu.