Sekcja szkolenia ogniowego

Prowadzimy strzelania otwarte dla Łodzian