Realizowane zadania publiczne

Zadania publiczne w 2023 r.

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź w roku 2023 realizuje zadanie publiczne:

„Strzał w dziesiątkę – szkolenie ze strzelectwa sportowego dla młodzieży od 13 do 18 lat”

sfinansowane w całości ze środków Województwa Łódzkiego w ramach projektu Strzelectwo Sportowe Plus. 

Wartość projektu 87 000 zł

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź w okresie maj – grudzień 2023 realizuje zadanie publiczne pod nazwą „Strzał w dziesiątkę – szkolenie ze strzelectwa sportowego dla młodzieży od 13 do 18 lat” finansowane z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach konkursu “Strzelectwo sportowe plus”.

Zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć ze strzelectwa sportowego dla 6 grup młodzieży w wymiarze 20 godzin:

1) część teoretyczna prowadzona w formie wykładów (5 godzin) dotyczących:

 • historii strzelectwa,
 • zasad bezpieczeństwa na strzelnicy,
 • zasad bezpiecznego posługiwania się bronią pneumatyczną i palną,
 • budowy i zasady działania broni laserowej, pneumatycznej, palnej i
 • amunicji,
 • pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach związanych z użyciem
 • broni palnej.

2) część praktyczna prowadzona w formie zajęć (15 godzin) dotyczących:

 • pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach związanych z użyciem
 • broni palnej,
 • budowy i zasady działania broni laserowej, pneumatycznej, palnej
 • amunicji,
 • techniki strzeleckiej (postawa, celowanie, strzelanie),
 • strzelania z wykorzystaniem amunicji pneumatycznej,
 • strzelania z broni laserowej.

Na zajęcia można zgłaszać się mailowo na adres: kontakt@js4008lodz.pl.

Opis zadania publicznego "Strzał w dziesiątkę - szkolenie ze strzelectwa sportowego dla młodzieży od 13 do 18 lat" dla osób ze specjalnymi potrzebami
Informacje w tekście łatwym do czytania i rozumienia – ETR

Zadania publiczne w 2022 r.

Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź w roku 2022 realizuje zadanie publiczne:

„Wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia JS4008 Łódź do prowadzenia ogólnodostępnych szkoleń ze strzelectwa sportowego dla mieszkańców woj. łódzkiego oraz członków organizacji proobronnych, klas mundurowych i służb mundurowych”

sfinansowane w całości ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. 

Wartość projektu 8 900 zł

Celem zadania jest wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia JS4008 Łódź do działalności na rzecz obronności kraju poprzez prowadzenie ogólnodostępnych szkoleń ze strzelectwa sportowego i zagwarantowanie stabilności w dalszej działalności. Stowarzyszenie boryka się z brakami kadrowymi, ze względu na rezygnację wyszkolonych członków.

Nabycie kwalifikacji prowadzącego strzelanie, niezbędnych do organizacji szkoleń ze strzelectwa sportowego przez 4 os., zwiększy liczbę członków posiadających to uprawnienie o 50%. Poprzez zakupienie karabinka MSBS Grot wykorzystywanego w Wojskach Obrony Terytorialnej, stowarzyszenie znacząco rozszerzy grupę odbiorców swoich szkoleń o żołnierzy i potencjalnych kandydatów do WOT. Pozwoli to lepiej realizować misję stowarzyszenia jaką jest szerzenie wiedzy o technice wojskowej i Siłach Zbrojnych RP oraz popularyzowanie strzelectwa sportowego. Zadanie będzie realizowane w Łodzi lub w innej miejscowości w Polsce, w zależności od dostępności szkoleń i sprzętu.

Opis tekstem łatwym do czytania ETR dostępny do pobrania tutaj.

W dniach 28-30.10.2022 r. czterech członków Stowarzyszenia ukończyło kurs zorganizowany przez Klub Strzelecki LOK IGNIS i zdobyło uprawnienia prowadzącego strzelani.

W dniu 21.11.2022 r. Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 4008 Łódź zakupiło karabinek MSBS Grot.

FWOPP_zestawienie_1_plik_edytowalny_KOLOR