Przyrzeczenie

Wzniosłą i ważną chwilą w życiu każdego Strzelca podczas kursu szkolenia unitarnego jest złożenie przyrzeczenia strzeleckiego. Odbywa się ono najczęściej w trakcie uroczystości z okazji obchodów takich jak Święto Konstytucji 3-go maja.

Jeżeli wytrwasz trudy kursu szkolenia podstawowego, które zwłaszcza w miesiącach jesiennych i zimowych wymaga pewnego hartu ducha oraz samozaparcia i motywacji, i zostaniesz członkiem naszego stowarzyszenia będziesz mógł/mogła wraz z innymi koleżankami i kolegami w uroczystej atmosferze wypowiedzieć treść przyrzeczenia:

„Wstępując w szeregi Jednostki Strzeleckiej 4008 Łódź przyrzekam:

Przez całe me życie dobro Rzeczypospolitej Polskiej nade wszystko inne wyższe dla mnie będzie,

niepodległości Jej zawsze gotów będę bronić do ostatniej kropli krwi. Służył będę Najjaśniejszej

Rzeczypospolitej Polskiej do ostatniego tchu, a wszystkie moje czyny i zamiary tej najwyższej służbie podporządkowane będą.

Przyrzekam:

Powinności moje jako Strzelca z dobrą wolą i wiarą wypełniać, prawa strzeleckiego gorliwie

przestrzegać, polecenia przełożonych chętnie wykonywać. Wszystko co teraz przyrzekam w sumieniu moim do głębi zważyłem, a przyrzeczenie moje stwierdzam uroczystym słowem i honorem wolnego obywatela i uczciwego człowieka.

Tak mi dopomóż Bóg”

Od tego momentu możesz już w pełni czuć się dumny z bycia Strzelcem oraz kierować się słowami przyrzeczenia w życiu codziennym, w relacjach z bliskimi i z innymi Strzelcami.