Nasze wartości – prawo strzeleckie

Nasza działalność odwołuje się bezpośrednio do działalności Związku Strzeleckiego, założonego przez Józefa Piłsudskiego we Lwowie w 1910 r. Dlatego też wartości obywatelskie, koleżeńskie i patriotyczne są dla nas bardzo ważne zarówno w działalności stowarzyszenia, jak i w życiu codziennym.

Jako Strzelcy bierzemy na siebie odpowiedzialność za wizerunek nie tylko naszej Jednostki, ale wszystkich organizacji proobronnych odwołujących się do historii Związku Strzeleckiego. Dlatego też kierujemy się następującymi wartościami, które stanowią prawo strzeleckie:

  1. Dobro i pomyślność Rzeczypospolitej Polskiej jest pierwszym i najwyższym prawem strzeleckim.
  2. Strzelec służy Rzeczypospolitej i jest dla Niej gotów do wszelkich poświęceń.
  3. Strzelec jest wzorowym obywatelem.
  4. Strzelec jest człowiekiem honoru, charakteryzują go wysokie wartości moralne.
  5. Strzelec drogą szkolenia indywidualnego i zbiorowego kształtuje swoją osobowość i charakter, jest wytrwały, zdyscyplinowany, mężny, śmiały.
  6. Strzelec postępuje uczciwie wobec każdego człowieka, jest uczynny, koleżeński i ofiarny.
  7. Strzelec sumiennie wypełnia polecenia swych przełożonych i władz Związku, wkładając w ich wykonanie całą swoją inicjatywę.
  8. Strzelec czynem i zachowaniem popularyzuje w swym środowisku ideały braterstwa i służby.
  9. Strzelec działa w myśl ideałów strzeleckich, w duchu dyscypliny i porządku organizacyjnego.
  10. Strzelec nieustannie pogłębia swą wiedzę oraz doskonali sprawność fizyczną i umiejętności