Kursy Zewnętrzne

MON – Program paszport dla organizacji proobronnych

Od 2017 r. Ministerstwo Obrony Narodowej prowadzi program szkoleniowy pn. “Paszport do współpracy pododdziałów organizacji proobronnych z jednostkami wojskowymi Sił Zbrojnych RP”. Jest to coroczny nieodpłatny cykl szkoleń dla organizacji proobronnych, w którym jako Jednostka bierzemy udział od początku jego istnienia.

W ramach Paszporty MON będziesz miał/a możliwość wziąć udział w następujących zajęciach prowadzonych przez żołnierzy Wojska Polskiego:

 • musztra wojskowa

 • rozpoznanie wojskowe
 • obrona przed bronią masowego rażenia
 • szkoleni inżynieryjno-saperskie
 • łączność radiowa
 • szkolenie medyczne – CLS
 • i inne


 •    

       

Kursy Stowarzyszenia ObronaNarodowa.pl

Stowarzyszenie ObronaNarodowa.pl prowadzi system szkoleń podstawowych i zaawansowanych między innymi dla członków organizacji proobronnych.


Harmonogram kursów planowanych w danym roku kalendarzowym znajduje się na stronie www.obronanarodowa.pl. Po ukończeniu Kursu Szkolenia Unitarnego będziesz miał/a możliwość wzięcia udziału w kursach, które Cię zainteresują.

Na potrzeby dalszego zdobywania wiedzy w naszej Jednostce w trakcie Kursu Szkolenia Zaawansowanego lub kształcenia indywidualnego, uważamy za niezbędne, abyś odbył/a przynajmniej następujące z nich:

 • Kurs Piechoty – stanowi on ugruntowanie wiedzy zdobytej w naszym Kursie Szkolenia Unitarnego oraz otwiera drogę do odbycia pozostałych kursów prowadzonych przez ObronaNarodowa.pl
 • Kurs Rozpoznania Ogólnowojskowego – jest on bardziej zaawansowanym kursem, a ponad to bardziej wymagającym, ponieważ odbywa się pod koniec grudnia. Jednak jego tematyka jest na tyle istotna, że wiedza zdobyta podczas KRO przyda Ci się we wszystkich prowadzonych zajęciach związanych z taktyką wojskową.

Wspólne ćwiczenia z 9ŁBOT

W 2020 r. nasze Stowarzyszenie podpisało porozumienie o współpracy z 9 Łódzką Brygadą Obrony Terytorialnej. Został również opracowany plan współpracy zgodnie, z którym Strzelcy z naszej Jednostki co 1,5 miesiąca odbywać będą zajęcia prowadzone przez instruktorów WOT.