Kursy Wewnętrzne

Kurs szkolenia unitarnego

Podczas kursu szkolenia unitarnego (podstawowego) zajęcia prowadzimy 4 razy w miesiącu.

W wybrane środy po godz. 17 w naszej siedzibie przy ul. Gdańskiej 89 odbywają się zajęcia teoretyczne. Trwają one około 2-3 godzin w zależności od przerabianego zagadnienia. Podczas nich dowiesz się podstawowych informacji związanych z:

 • regulaminami i musztrą wojskową,
  • działaniami taktycznymi,
  • bronioznawstwem,
  • pierwszą pomocą,
  • terenoznawstwem oraz posługiwaniem się mapą i busolą,
  • łącznością radiową itp.

W wybrane soboty natomiast od rana do popołudnia na obrzeżach Łodzi organizujemy zajęcia praktyczne, podczas których będziesz miał/a możliwość przećwiczyć w terenie nabytą wiedzę.

Koszt zajęć to 50 zł/miesiąc. 

Kilka razy w roku odbywają się również:
szkolenia strzeleckie z broni palnej posiadanej przez naszą Jednostkę, na których nauczymy Cię jak bezpiecznie posługiwać się bronią
ćwiczenia weekendowe z innymi Jednostkami Strzeleckimi lub we współpracy z Wojskiem Polskim, na których będziesz mieć możliwość sprawdzić swoją wiedzę, wytrzymałość w trudnych warunkach oraz zobaczyć z bliska jak wygląda współdziałanie z innymi organizacjami.


Szkolenie unitarne kończy się w czerwcu testami sprawnościowymi oraz sprawdzianem z wiedzy teoretycznej i praktycznej. Będzie to ostateczna próba Twojej wiedzy i umiejętności przed zakończeniem szkolenia podstawowego.

Chcesz do nas dołączyć? Skontaktuj się z nami!

 

Kurs Szkolenia Zaawansowanego

Po zakończeniu kursu szkolenia podstawowego w następnym roku szkoleniowym rozpoczyna się kurs szkolenia zaawansowanego. Ma on na celu rozszerzenie wiedzy oraz współdziałanie z osobami uczęszczającymi na Kurs Szkolenia Unitarnego na stanowiskach dowódczych oraz w charakterze sił przeciwnika.

To czy Kurs Szkolenia Zaawansowanego zostanie uruchomiony zależy przede wszystkim od liczby chętnych oraz możliwości czasowych instruktorów. Nie musisz się jednak martwić. Nawet gdyby kurs nie ruszył będziesz mógł/mogła indywidualnie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, w czym oczywiście Ci pomożemy! Zarówno podczas Kursu Szkolenia Zaawansowanego, jak i szkoląc się indywidualnie możesz brać udział w kursach zewnętrznych, o których dowiesz się więcej w zakładce – Kusy zewnętrzne.