Inne wydarzenia

Oprócz kursów i szkoleń stałymi punktami w kalendarzu naszej Jednostki są również wydarzenia o charakterze patriotycznym i społecznym.

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Każdego roku podczas Finału WOŚP na terenie łódzkiej Manufaktury odbywa się piknik, na którym nasze Stowarzyszenie wystawia stoisko promocyjne, na którym kwestujemy na rzecz WOŚP oraz kuchnię polową z wojskową grochówką. Część dochodu ze sprzedaży grochówki przekazujemy na cele WOŚP, natomiast resztę przeznaczamy na realizację celów statutowych Jednostki.

Obchody Święta Konstytucji 3 maja i Święta Niepodległości 11 listopada

Ważnym elementem życia Jednostki są obchody uroczystości państwowych z okazji Święta Konstytucji 3 maja oraz Święta Niepodległości. Uczestniczymy wtedy w uroczystościach zorganizowanych przez Urząd Miast Łodzi na placu przy Archikatedrze Łódzkiej oraz Grobie Nieznanego Żołnierza.

Jako Strzelec będziesz miał/a możliwość udziału w składaniu kwiatów oraz w warcie honorowej i poczcie sztandarowym. Ponadto podczas Święta Niepodległości wystawiamy nasze stoisko promocyjne na Pikniku Niepodległościowym organizowanym przez łódzką Manufakturę.

Wigilia Strzelecka

Co roku w grudniu przed Świętami Bożego Narodzenia spotykamy się na tradycyjnej Wigilii Strzeleckiej. Jest to okazja, aby podzielić się opłatkiem i spędzić czas w miłej atmosferze wspólnie z obecnymi i byłymi Strzelcami oraz osobami zaprzyjaźnionymi z naszą Jednostką.


   \