Współpraca

Uczestniczymy w ćwiczeniach z wojskiem i innymi JS