Działalność w stowarzyszeniu

Po ukończeniu kursu szkolenia zaawansowanego lub szkoląc się indywidualnie po kursie szkolenia unitarnego będziesz mógł/mogła włączyć się bardziej aktywnie w działalność Stowarzyszenia. Nasza Jednostka opiera się na kilku głównych kierunkach działania, spośród których możesz wybrać ten, który najbardziej Cię zainteresuje:

 • sekcja szkoleniowa – zajmuje się szkoleniem kolejnych osób dołączających do naszej Jednostki, prowadzeniem zajęć praktycznych i teoretycznych, organizacją wspólnych ćwiczeń z innymi Jednostkami Strzeleckimi i Wojskiem Polskim. Członkowie sekcji szkoleniowej muszą również nieustannie doskonalić swoją wiedzę i umiejętności, odbywać szkolenia i kursy prowadzone przez inne organizacje proobronne. Jest to droga dla Ciebie, jeśli chcesz:
  • przekazywać wiedzę i umiejętności innym osobom,
  • poszerzać swoje kompetencje z wojskowych działań taktycznych, sprzętu i wyposażenia militarnego
  • prowadzić zajęcia teoretyczne i praktyczne,
  • ćwiczyć cierpliwość i indywidualne podejście do ludzi,
  • rozwijać swój sposób komunikacji i inne umiejętności niezbędne w relacjach międzyludzkich.
 •  sekcja strzelecka – organizuje zajęcia strzeleckie dla Strzelców na strzelnicach otwartych i zamkniętych oraz naukę strzelania dla osób spoza jednostki i grup zorganizowanych. Opracowuje ofertę szkoleń dla członków Stowarzyszenia i osób zewnętrznych, zarządza magazynem broni należącym do Jednostki, nabywa nową broń i wyposażenie do broni. Dzięki pracy w sekcji strzeleckiej zyskasz:radę i pomoc przy wyrabianiu pozwolenia na broń oraz dopuszczenia do posiadania broni,możliwość odbycia kursu na prowadzącego strzelanie,wiedzę praktyczną i teoretyczną na temat różnych rodzajów broni, które posiada nasza Jednostka,znajomość przepisów prawa dotyczących posiadania i obchodzenia się z bronią palną,wiedzę na temat funkcjonowania i prowadzenia magazynu broni.
 • sekcja logistyczna – prowadzi magazyn ze sprzętem Jednostki, organizuje wyjazdy na ćwiczenia, wystawy stoiska promocyjnego Jednostki oraz wynajem kuchni polowe z grochówką. Sekcja logistyczna potrzebuje wielu rąk do pracy i da Ci możliwość nabycia cennych umiejętności:
  • planowania i organizowania ćwiczeń wyjazdowych,
  • koordynacji działań innych Strzelców,
  • zarządzania sprzętem znajdującym się w magazynie – wypożyczanie, przyjmowanie
  • zwrotów, pilnowanie, aby był on w jak najlepszym stanie i mógł służyć kolejnym
  • użytkownikom.
  • utrzymywania porządku w magazynie,
  • organizacji wynajmu kuchni polowej, co stanowi jedno z naszych źródeł utrzymania
  • obsługi kuchni polowej – wydawanie grochówki podczas pikników miejskich i imprez masowych. Dodatkowym atutem jest, że za pomoc przy obsłudze kuchni otrzymasz drobne wynagrodzenie, które podreperuje Twój budżet,
 • sekcja biurowo-księgowa – zajmuje się prowadzeniem księgowości, korespondencją, pozyskiwaniem funduszy i mienia, nawiązywaniem współpracy z innymi Jednostkami Strzeleckimi oraz Jednostkami Wojskowymi. Nauczysz się tu między innymi:
  • podstawowych zasad księgowości,
  • pisania oficjalnych pism i prowadzenia książki korespondencyjnej,
  • pisania wniosków o dofinansowanie planowanych przedsięwzięć itp.