Członkostwo

Członek czynny

Członkiem czynnym można zostać biorąc udział w Kursie Szkolenia Unitarnego. Jest to podstawowa forma członkostwa w stowarzyszeniu, która daje możliwość między innymi uczestniczenia w szkoleniach wewnętrznych w ramach opłacanych składek członkowskich oraz zewnętrznych po obniżonych stawkach lub bezpłatnie. Są też kursy zewnętrzne, które dla cywili są praktycznie nieosiągalne, natomiast członkostwo w organizacji proobronnej umożliwia do nich dostęp – np. Kurs Ratownika Pola Walki – CLS.

Członkowie czynni mają prawo do:

 • korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
 • udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 • zgłaszania wniosków oraz zapytań co do działalności Stowarzyszenia do władz Stowarzyszenia, na które władze te muszą odpowiedzieć.
 • biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia

  Członkowie czynni są zobowiązani:
 • do brania udziału w działalności Stowarzyszenia i w realizacji jego celów,
 • przestrzegać statutu Stowarzyszenia,
 • wykonywać obowiązki nakładane przez regulaminy oraz uchwały władz Stowarzyszenia,
 • opłacać składki członkowskie,
 • złożyć Przyrzeczenie Strzeleckie w przeciągu roku od wstąpienia w szeregi Stowarzyszenia

Członek współdziałający

Jednym z celów działalności naszego Stowarzyszenia wymienionych w statucie jest kolekcjonowanie broni palnej.

Dlatego też, możesz wybrać członkostwo w stowarzyszeniu jako członek współdziałający, jeśli chciałbyś/chciałabyś uzyskać pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. W ten sposób spełnisz warunek wymagany prawnie do tego typu pozwolenia, a my wydamy Ci odpowiednie zaświadczenie ?

Nasza działalność związana z kolekcjonerstwem broni nie jest jeszcze dość rozwinięta. Być może czekamy właśnie na Ciebie, abyś mógł/mogła trochę ożywić ten aspekt w życiu codziennym Jednostki i przekazać innym członkom swoją wiedzę i pasję związaną z tradycją i historią broni palnej.

Jeśli zainteresował Cię ten wątek i chciałbyś/chciałabyś zostać członkiem współdziałającym koniecznie skontaktuj się z nami!

Wsparcie moralne i materialne

Jeśli podoba Ci się to co robimy jako Stowarzyszenie, ale czujesz, że bieganie ze sprzętem wojskowym po lesie nie jest Twoim powołaniem możesz zostać naszym członkiem współdziałającym i wesprzeć nas moralnie swoją wiedzą i możliwościami organizacyjnymi, promocyjnymi itp. oraz materialnie poprzez zadeklarowaną przez siebie składkę członkowską. Skontaktuj się z nami mailowo na adres kontakt@js4008lodz.pl  lub w wiadomości na facebook.com/JS4008 i powiedz w jaki sposób chciałbyś/chciałabyś nam pomóc.

Jeżeli nie masz możliwości wspomóc nas osobiście, możesz zrobić to również finansowo przekazując nam 1% swojego podatku dochodowego lub darowiznę na cele statutowe. Więcej o celach statutowych w zakładce Cele Stowarzyszenia.

Wszystkie formy wsparcia materialnego znajdziesz w menu głównym “Wesprzyj nas”